Po ilu latach przedawnia się dług? – terminy przedawnienia roszczeń o zwrot

Według przepisów Kodeksu cywilnego, roszczenia o zwrot mogą ulec przedawnieniu. W sytuacji, kiedy wierzyciel nie upomina się o swoją należność, nieterminowy płatnik może uniknąć obowiązku zapłaty. Jedynym warunkiem jest konieczność upłynięcia określonego czasu, który prowadzi do tzw. przedawnienia długu. Jaki jest termin przedawnienia roszczeń o zwrot oraz jakie zmiany mają zostać wprowadzone w 2018 roku w związku z nowelizacją ustawy?

Długi Polaków – kto się najczęściej zadłuża?

Zadłużanie się to wciąż powszechny problem, który dotyka wielu Polaków. Co ciekawe w II kwartale 2017 roku, Indeks Zaległych Płatności obniżył się z 77,7 na 76,8 pkt. Co więcej, według danych Biura Informacji Gospodarczej (BIG) oraz Biura Informacji Kredytowej (BIK), ubyło o 29,4 tys. konsumentów, posiadających opóźnienia w spłacie. Można zatem zauważyć znaczną poprawę terminowych płatności.

Należy jednak mieć na uwadze, że zmniejszenie się liczby nieterminowych konsumentów nie jest równoznaczne ze zmniejszeniem się kwoty długu. Suma ta wzrosła aż o 2,52 mln i wynosi aktualnie 58,18 mln zł¹.

Czym jest przedawnienie długu?

Najprościej mówiąc, przedawnienie długu to termin, po którym upływa czas na roszczenia o zwrot należności. Po upłynięciu określonej daty dłużnik nie ma już obowiązku uiszczenia wskazanej kwoty, jednak jego nazwisko nadal figuruje w bazach dłużników, m.in. w KRD.

Bycie na tzw. czarnej liście wiąże się z wieloma dotkliwymi konsekwencjami. Przykładowo dłużnik w przyszłości może mieć problemy z zakupem sprzętu na raty czy z wzięciem telefonu w abonamencie. Figurowanie w bazach dłużników może być również powodem odrzucenia wniosku o pożyczkę na raty. W celu uniknięcia wspomnianych sytuacji, najlepszym rozwiązaniem jest uregulowanie istniejącego zadłużenia. Unikanie odpowiedzialności jest jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez pożyczkobiorców.

Kiedy przedawnia się dług?

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące przedawnienia długów zapisane są w Kodeksie cywilnym. Ustawa ta podaje dwa podstawowe terminy przedawnienia roszczeń o zwrot:

 • 10 lat dla wszelkich roszczeń majątkowych, jak i tych stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu
 • 3 lata dla roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz świadczeń okresowych

Warto również dowiedzieć się, po jakim czasie przedawnia się dług w innych kategoriach finansowych. Jak zatem przedstawia się to w pozostałych przypadkach?

 • mandat – 1 rok;
 • roszczenia z tytułu umowy przewozu oraz przedwstępnej umowy sprzedaży – 1 rok;
 • roszczenia z tytułu umowy sprzedaży – 2 lata;
 • usługi telekomunikacyjne – 2 lata;
 • roszczenia z tytułu umowy o dzieło – 2 lata (licząc od dnia oddania dzieła);
 • roszczenia z tytułu umowy o pracę – 3 lata (licząc od dnia, w którym pracodawca zobowiązany był do wypłaty wynagrodzenia);
 • roszczenia z tytułu ubezpieczenia – 3 lata;
 • zadłużenie z tytułu czynszu – 3 lata;
 • zadłużenie na karcie kredytowej – 3 lata;
 • zobowiązania z tytułu umowy kredytu czy pożyczki – 3 lata (licząc od dnia, w którym powstał obowiązek spłaty zobowiązania).

Omawiając temat przedawnienia długu, warto wspomnieć również o terminie, od kiedy należy liczyć przedawnienie roszczeń o zwrot. Powinien on być liczony od momentu, w którym wierzyciel zaczyna domagać się zapłaty od dłużnika. Przykładowo, jeśli pożyczka online miała zostać spłacona do 15 dnia miesiąca, to już od kolejnego dnia zaczyna liczyć się przedawnienie.

Ważne – wierzyciel może wykonać szereg czynności (przykładowo przesłać wniosek o zawezwanie do próby ugodowej), aby nastąpiło przerwanie początkowego okresu biegu przedawnienia.

Anulowanie a przedawnienie długów

Przedawnienie długu wcale nie oznacza, że wszystkie problemy znikną. Bardzo często zdarza się, że wierzyciele wykorzystują nieznajomość przepisów prawa przez nieterminowych płatników. Wielu z nich na drodze sądowej nadal dochodzi roszczeń wynikających z długów, które zostały już przedawnione. W takiej sytuacji należy podjąć określone czynności.

Dłużnik ma swoje prawa i może udowodnić, że dług został przedawniony, w związku z czym nie musi go spłacać. Może tego dokonać jednak wyłącznie przed sądem, gdyż samo poinformowanie wierzyciela nie przyniesie określonych rezultatów. Co warte podkreślenia, sąd uwzględnia przedawnienie roszczenia na wniosek dłużnika, a nie urzędu. Dlatego nieterminowy płatnik musi samodzielnie podjąć określone środki.

Dłużnik, w celu uniknięcia zapłaty przedawnionego długu musi wnieść zarzut przedawnienia. Dzięki temu, do czasu rozstrzygnięcia sprawy w sądzie, obowiązek zapłaty nie zostanie stwierdzony.

Przedawnienie długu 2018 – jakie zmiany zostaną wprowadzone?

Ministerstwo Sprawiedliwości w lutym tego roku, zapowiedziało zmiany dotyczące przedawnienia długu przewidziane na 2018 r. Jakie modyfikacje wprowadza nowelizacja ustawy?

Przede wszystkim zmianom ulegnie termin przedawnienia, mianowicie zostanie on skrócony z 10 do 6 lat. Modyfikacja ta dotyczyć będzie roszczeń związanych z osobami prywatnymi (te związane z działalnością gospodarczą nie ulegną zmianom), których przedawnienie stwierdzone będzie ugodą sądową lub tytułem wykonawczym. Ponadto sąd będzie mieć obowiązek sprawdzania, czy nastąpiło przedawnienie.

Kolejna zmiana dotyczyć będzie zakazu dochodzenia roszczeń przedawnionych. W momencie, gdy windykator domagać się będzie uregulowania przedawnionej należności, sąd automatycznie oddali takie powództwo. Dzięki temu znikną sytuacje, w których firmy windykacyjne wykorzystują niewiedze nieterminowych płatników i ściągają należności, które zostały już przedawnione.

_________________________________
[1] https://media.bik.pl/publikacje/read/370226/infodlug-indeks-zaleglych-platnosci-polakow-wrzesien-2017

Latwapozyczka.pl nie jest firmą pożyczkową. To pośrednik pożyczkowy zapewniający najwyższą jakość usług w sektorze pozabankowych pożyczek online. Serwis gromadzi informacje, które udostępniają klienci w trakcie wypełniania wniosku. Dzięki tym danym dopasowuje ofertę do aktualnych potrzeb i możliwości pożyczkobiorcy. Latwapozyczka.pl ma prawo udostępniać dane dotyczące klientów firmom pożyczkowym w celu udzielenia pożyczki.

Pożyczkodawcy weryfikują dane zamieszczone we wniosku przez potencjalnych klientów. Na tej podstawie dokonują oceny ryzyka kredytowego i podejmują decyzję o ewentualnym przyznaniu pożyczki online. Latwapozycza.pl nie daje gwarancji, że wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie.

Lista pożyczkodawców dostępna jest pod linkiem

Administratorem danych osobowych jest Money Beat Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa; Loando Direct Sp. z o.o., KRS: 0000624003, z siedzibą przy ul. Prosta 68, 00-838; SilkLead Sp. z o.o., KRS: 0000716541, z siedzibą przy ul. Marka Kotańskiego 8/3, 10-166 Olsztyn. Dane osobowe są przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celach marketingowych Money Beat Sp. z o.o., Loando Direct Sp. Z o.o., SilkLead Sp. z o.o. W razie wyrażenia zgody, dane osobowe mogą być, przetwarzane w celach marketingowych związanych z przedstawieniem oferty, udostępnianie podmiotom współpracującym z Money Beat Sp. z o.o., Loando Direct Sp. z o.o., SilkLead Sp. z o.o. Dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Money Beat Sp. z o.o. (właściciel portalu latwapozyczka.pl) z siedzibą w Warszawie, KRS 0000577778 o kapitale zakładowym 6000 zł informuje, iż nie pobiera wynagrodzenia bezpośrednio od kredytobiorców, współpracuje bezpośrednio lub za pośrednictwem, za wynagrodzeniem z partnerami

Ta strona używa ciasteczek (COOKIE). Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce odwiedzając nową Politykę Poufności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.